2011 işçi ücret hesaplaması ve muhasebe kayıtları

Örnek: İşletmenin 2011 Ocak ayında asgari ücretle çalışan bir işçisinin

ücret bordrosu, asgari geçim indirimi ve muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.

(İşçi evli, eşi çalışmamakta ve 2 çocuğu bulunmaktadır)

İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir

 

Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosunun Ayrıntılı Hesaplamaları:

 İşçinin aldığı Ocak ayındaki asgari ücret brüt: 796,50 TL (1)

SGK işçi payı: Brüt ücret x %14:

796,50  x 0.14 = 111,51  (2)
 

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

796,50   x 0.01 = 7,97  (3)
 

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret – (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

796,50   – (111,51  + 7,97  ) = 677,02 (4)
 Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

677,02 x 0.15 = 101,55 (5)
 Damga vergisi: Brüt ücret x %066:

796,50   x 0.0066 = 5,26 (6)

 Asgari Geçim İndirimi:

Asgari Geçim İndirimi Matrahı:

Kendisi için oran %50 = 796,50    x 0.50 = 398,25
Eşi için oran %10 = 796,50    x 0.10 =          79,65
1. çocuk için oran %7,5 = 796,50    x 0.075 = 59,74
2. çocuk için oran %7,5 = 796,50    x 0.075 = 59,74
—————————————————–
Asgari Geçim İndirimi Matrahı :                     597,38

Asgari Geçim İndirimi: Asgari Geçim İndirimi Matrahı x %15:

597,38x 0.15 = 89,61 (7)

 Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi – Asgari geçim indirimi

101,55 89,61 = 11,94 (8)

İşveren payları:SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
796,50     x 0.20 = 159,3
 İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

796,50 x 0.02 = 15,93
 

Net ücret= Brüt ücret- (SGK işçi payı+ İşsizlik sigortası işçi payı+  Ö.Gelir V+DV)

Net ücret=796,50-(111,51 +7,97 +11,94 +5,26 )= 659,82

--------------------/------/-------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı  971,73
Brüt ücretler: 796,50
SSK işveren payı:
159,3
İşsizlik sigortası işveren payı:
15,93
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı     89,61
Asgari Geçim İndirimi 89,61 

335 Personele Borçlar Hesabı       659,82
Net ücret: 659,82
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs   106,77
Gelir vergisi: 101,51 
Damga vergisi:
5,26 
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs 294,71
SSK işçi payı: 111,51 
SSK İşveren payı:
159,3
İşsizlik sigortası işçi payı:
7,97  
İşsizlik sigortası işveren payı:
15,93

--------------------/------/-------------------------------

335 Personele Borçlar Hesabı  659,82
                                       100 Kasa Hes.
659,82

------------------/-------/----------------------------

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs  106,77
Gelir vergisi: 101,51 
Damga vergisi:
5,26 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 89,61 
Asgari Geçim İndirimi 89,61 
100 Kasa Hesabı                    17,16

-------------/----/------------

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs 294,71
SSK işçi payı: 111,51 
SSK İşveren payı:
159,3
İşsizlik sigortası işçi payı:
7,97  
İşsizlik sigortası işveren payı:
15,93

100 Kasa Hesab         294,71

--------------/-----/------------------------

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !