7/A VE 7/B'YE GÖRE MALİYET MUHASEBESİ ÖRNEĞİ

  1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Alımı 4.200.000 Tl dır.
  2. DİİM kullanımlarının 4.000.000 Tl sı direkt ilk madde, 400.000 Tl sı işletme malzemesidir.
  3. İşçilik tahakkuklarının 2.000.000 Tl sı direkt işçilik, 500.000 Tl sı endirekt işçiliktir.
  4. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler  1.100.000 Tl bunun % 90 ı üretim, % 10 u pazarlama satış dağıtımla ilgilidir.
  5. Amortisman ve tükenme paylarının 1.400.000 Tl sı üretim, 800.000 Tl sı Pazarlama-Dağıtım ile ilgilidir.
  6. Finansman giderlerinin üretimle ilgili kısmı 1.200.000 Tl doğrudan gider yazılan kısmı 50.000 Tl dır.
  7. Üretimi tamamlanan mamullerin yarısı 11.000.000 Tl sına satılmıştır.
  8.                                                D.B.S.                    D.S.S.

DİMMM                               2.000.000               1.800.000

Yarı mamul                                  -                          200.000

Mamul                                   4.100.000           10.045.000

  1. Alım-satım-gider işlemleri kredilidir.

 ---------------------------------------

150 DİMM               4.200.000

                                                 320 Satıcılar          4.200.000  

(DİMM Satın alınması)

---------------------------------------------

 

710 DİMM Gider     4.000.000

730 GÜG                    400.000   

                                                 150 İlk Mad. Mal.  4.400.000   

(Stoktan madde sevki)

---------------------------------------------

 

720 Direkt İşçilik    2.000.000

730  GÜG                   500.000

                                                    381- Gider Tahakkuk 2.500.000 

 (İşçi Ücretlerinin Tahakkuku)

-----------------------------------------------

 

730 – GÜG             1.600.000

                                                    381 – Gider Tahakkuku  1.600.000

(Memur Ücretlerinin Tahakkuku)

----------------------------------------

 

730 – GÜG              990.000

760 –Paz.Sat.dağ     110.000

                                                   320 – Satıcılar         1.100.000

(Dışarıdan Sağ. Fayda Hizmetler)

---------------------------------------------

 

730 – GÜG           1.400.000

760 – Paz.Sat           800.000

                                                  257 – Amortisman         2.200.000

(Amortisman ve Tükenme Payı )

------------------------------------------------

 

730 – GÜG            1.200.000

780 -  Fin. Gid           50.000

                                                 102 – Bankalar             1.250.000 

 (Finansman giderleri)

------------------------------------------------

 

151 – Yarı Mamul 12.090.000

                                                711 – DİMM Yan.H  4.000.000

                                               721 – Dİ Yan.Hes        2.000.000

                                               731 _GÜG Yan.Hes     6.09.0000   

(Üretim Giderlerinin Yansıtılması)

----------------------------------------------------

 

152 – Mamuller     11.890.000

                                               151 – Yarı Mamul  11.890.000

-------------------------------------------------------

 

120 –Alıcılar        11.000.000

                                               600 _Yurt İçi satış  11.000.00

---------------------------------------------------------------

 

620 _SMM            5.945.000

                                               152 –mamuller        5.945.000

-------------------------------------------------------------

 
7/B YE GÖRE
 
 

- İşletme 2.000.000 TL ilk madde, 400.000 TL yardımcı malzeme, 300.000 TL lık işletme malzemesi ve 100.000 TL lık ambalaj malzemesi satın almıştır.

-  Yukarıdaki madde ve malzemelerin yarısı üretime gönderilmiştir.

-  İşçi tahakkukları şöyledir : Brüt ücret 800.000 TL, SSK İşveren Payı 160.000 TL, SSK İşçi Payı  110.000 TL, GV. 200.000 TL, Damga Vergisi 2.000 TL, Çeşitli Fonlar 87.000 TL dır.

- Yönetim, Pazarlama ve Ar-ge çalışanlarının ücret tahakkukları şöyledir. Brüt ücret 450.000 TL, SSK İşveren payı 90.000 TL, SSK İşçi payı :63.000, GV 112.500 TL , DV 1.125 TL, Çeşitli Fonlar 49.000 TL dır.

-Elektrik gideri 150.000 TL, Su gideri 50.000 TL,  PTT Gideri 40.000 TL, Fason İş Bedeli 400.000 TL ödenmiştir.

- Kira 250.000 TL, Sigorta 50.000 TL, Kırtasiye 60.000 TL dır.

- Emlak vergisi 100.000 TL, İlan vergisi 60.000 TL dır.      

- Amortisman payı 2.000.000 TL,  Üretim için kullanılan kredinin faizi 300.000 TL dır.

- Üretilen mamullerin yarısı   4.000.000 TL ya satılmıştır.

Fonksiyonlarına göre gider dağılımları :

Gider Türü                             Üretim Bölümü                      Ar-Ge                     Paz. Satış                               G.Y.G

DİMM                                   1.400.000                                    -                                -                                           -

İşçi Ücretleri                             960.000                                      -                                   -                                        -

Memur Ücretleri                        135.000                              135.000                  135.000                                  135.000

Dışarıdan Sağ. Fayda                460.000                               60.000                   60.000                                   60.000

Çeşitli Giderler                           90.000                90.000                    90.000                                   90.000

Vergi Resim                                40.000                40.000                    40.000                                    40.000

Amortisman                           1.500.000                               20.000                    20.000                                    20.000

Finansman                                300.000                    -                              -                                                -

                                               4.885.000                               345.000                  605.000                                  525.000

 

Muhasebe Kayıtları :

150 – İlk Madde ve Malzeme        2.800.000

                320 – Satıcılar                                        2.800.000

 

790- İlk Mad  ve Mal. Gid.          1.400.000

                150- İlk Mad. Mal.                                1.400.000

 

791 –İşçi Ücret ve Gid                       960.000

                335- Personele Borç                              401.000

                360-Ödenecek Vergi                              289.000

                361-Ödenecek SSK                                270.000

 

792-Memur Ücret ve Gid.                 540.000

                335-Personel Borç                 224.375

                360-Ödenecek Vergi                              162.625

                361- Ödenecek SSK                               153.000

 

793-Dış.Sağ.Fayda             640.000

                100-Kasa                                               240.000

                320-Satıcılar                                           400.000

 

794-Çeşitli Giderler                          360.000

                100-Kasa                                               360.000

 

795-Vergi Resim Harç                     160.000

                100-Kasa                                               160.000

 

796-Amortisman                         2.000.000

                373-Mal.Gid.                                         2.000.000

 

797- Finansman Gid.                300.000

                300-Banka Krd                                      300.000

 

799-Üretim Maliyeti               4.885.000

630-Ar-Ge Gider                        345.000

631-Paz.Sat.Dağ                        605.000

632-Gen.Yön.Gid       525.000

660-Kısa Vad. Borç                   300.000

                798-Gid. Çeş.                                        6.660.000

 

152-Mamuller                       4.885.000

                799-Üretim Mal                                    4.885.000

 

100-Kasa                              4.000.000

                600-Yurt İçi Satış                   4.000.000

 

620-SMM                           2.442.500

                152-Mamuller                                        2.442.500

 

798-Gider Çeş Yan. Hes               6.660.000

                790-İlk Madde Mal.                              1.400.000

                791-İşçi Ücret ve Gid                               960.000

                792-Memur Ücret ve Gid                        540.000

                793-Dış.Sağ.Fayda                   640.000

                794-Çeşitli Giderler                                 360.000

                795-Vergi Resim Harç                             160.000

                796-Amortisman                                   2.000.000

                797-Finansman Giderleri                         300.000

 

690-Dönem Kar/Zarar                           4.217.500

                620-SMM                                             2.442.500

                630-Ar-Geliştirme Gir.                            345.000

                631-Paz.sat.dağıtım Gid                          605.000

                632-Genel Yön. Gid.                             525.000

                660-Kısa Vad. Borç Gid.                         300.000

 

600-Yurt İçi Satışlar                              4.000.000

                690-Dönem Kar/Zarar                           4.000.000Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !