ALACAK SENETLERİ REESKONT UYGULAMA

7.5.13. Reeskont Uygulama Örneği

(X) A.Ş’nin 31.12.2006 tarihi itibariyle bilançosunun aktifine kayıtlı 90 gün vadeli nominal bedeli 100.000 YTL olan bir adet alacak senedi bulunmakta ve senetl üzerinde faiz oranını yer almamaktadır. Bu verilere göre şirketin 31.12.2006 tarihi itibariyle reeskont tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. Senetlerin üzerinde faiz oranı belirtilmediği için reeskont hesaplamasında, T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği % 25 oranı esas alınacaktır.

İç İskonto Formülü

Reeskont Tutarı

=

 Nominal Değer x Faiz Oranı x Gün sayısı

 36.000 + (Faiz Oranı x Gün Sayısı)

Reeskont Tutarı

=

 100.000x 25 x 90

 36.000 + (25 x 90)

Reeskont Tutarı

=

5.806 YTL

 

Peşin Değer Formülü

Peşin  Değer

=

 Nominal Değer x 36.000

 36.000 + (Faiz Oranı x Gün Sayısı)

Reeskont Tutarı    =     Nominal Değer – Peşin Değer

Peşin Değer

=

100.000 -         100.000x 25 x 90

                       36.000 + (25 x 90)

 

=

94.194 YTL

Reeskont Tutarı    =   100.00,00 – 94.194 = 5.806 YTL

 

7.5.14. Reeskont İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

   

    Yukarıdaki örnek çerçevesinde reeskont işleminin muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 Alacak Senetleri Reeskontunun Muhasebeleştirilmesi

 

 

 

 

–––––––––––––––––31.12.2006–––––––––––––––––

657-Reeskont Faiz Gideri

5.806

 

  657.01-90 Gün Vadeli Senet

 

 

         122-Alacak Senetleri Reeskontu

 

5.806

           122.01- 90 Gün Vadeli Senet

 

 

           (222-Alacak Senetleri Reeskontu)

 

 

 

Alacak Senetleri Reeskontunun Yeni Dönem Başındaki Kaydı

–––––––––––––––––01.01.2007–––––––––––––––––

122-Alacak Senetleri Reeskontu

5.806

 

  122.01-90 Gün Vadeli Senet

 

 

(222-Alacak Senetleri Reeskontu)

 

 

         647-Reeskont Faiz Gelirleri

 

5.806

           647.01-90 Gün Vadeli Senet

 

 

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !