BONO TANIMI VE ÖRNEK

Bononun Tanımı

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir büre

sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono (emre muharrer senet) denir. Bonoda iki taraf

bulunur:

􀂾 Borçlu (muhatap):Bono bedelini ödeyecek kişidir.

􀂾 Alacaklı (lehtar):Bono bedelini tahsil edecek kişidir.

 

Bonoda cümle “ödeyiniz” şeklinde değil, “ödeyeceğim” şeklinde biter. Bu yönüyle

bono bir ödeme vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Zira borçlunun

ödeme için ayıracak nakit parası olsaydı zaten borcunu nakden ödeyecek idi. Bunu yapmak

yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş

olmaktadır. A’nın satacağı malı vardır, Z’nin de bu mala İhtiyacı olmakla beraber ödeyecek

nakdi (parası) yoktur. A, malı Z’ye satar ve karşılığında da bono alır.

Bono iki şekilde tahsil edilebilir.

􀂾 Ödeme zamanı geldiğinde muhatap (borçlu) tutarı lehtara (alacaklıya) öder ve

senedini geri alır.

􀂾 Lehtar (alacaklı) ödeme zamanını beklemeden bir bankaya gider ve senedi

iskonto ettirerek (kırdırarak) bedeli tahsil eder. Borç vadesi geldiğinde de

muhatap (borçlu) borcunu bankaya öder. Senedin iskonto ettirilmesinde

muhatap için bir kazanç ya da kayıp yoktur. Ancak lehtar ve banka kazançlıdır.

Lehtar vadeden önce tahsilât yapmış olur. Banka ise senet üzerinden bir miktar

iskonto keser ve bu da bankanın kazancı olur.

 

ÖRNEK

Ali KAYA, 30.04.2006 tarihinde, İhsan GÖRKEM’den 500.-YTL tutarında mal almıştır. Ali

KAYA bu malı 90 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir.

 

Vade         Vade Tarihi             Yeni Türk Lirası                        No.

90             30.07.2006                    800.-                                   52

 

                  İşbu emre muharrer senedim mukabilinde 30 TEMMUZ 2006 tarihinde,

Bay İhsan GÖRKEM’e veya emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız Sekiz yüz Yeni Türk Lirası

ödeyeceğim. Bedeli mal olarak ahzolunmuştur.İşbu bono vadesinde ödenmediği takdirde

müteakip bonoların da Muacceliyet kesbedeceğinden, ihtilaf vukkunda AKSARAY

Mahkemelerinin selâhiyetine şimdiden kabul eylerim.

 

İsim : Ali KAYA                                                                                              Tanzim Tarihi

Adresi : Atatürk Bul.No:15 AKSARAY

                                                                                                                            30.04.2006

Vergi Dairesi ve Hesap Numarası:

AKSARAY VD 1234567890

Kefil :……………………..

İmza

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !