BRÜT ÜCRETTEN NET ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

Örneğin işçi Ahmet Genç 2007 yılı ocak ayında 30 gün çalışmış ve brüt 840 YTL ücret tahakkuk ettirilmiştir. Bu işçinin net ücretini hesaplayalım.

 

Brüt Ücret= 840

SSK İşçi payı= Brüt ücret x % 14

                     = 840 x 0,14 = 117,60

 

SSK işsizlik sigortası= Brüt ücret x% 1

                               = 840 x 0,01=8,40

 

Gelir Vergisi Matrahı=Brüt ücret-(SSK işçi payı + SSK işsizlik sigortası işçi payı)

                               = 840 - (117,60 + 8,40)

                               =840 - 126=714

 

Gelir Vergisi= Gelir vergisi matrahı x % 15

                   = 714 x 0,15=107,10

 

Damga Vergisi= Brüt ücret x %06

                      =840 x 0,006= 5,04

 

Kesintiler toplamı=SSK işçi payı + SSK işsizlik sig. + G.V +D.V

                          =117,60 + 8,40 +107,10 + 5,04 =238,14

Net ÜCRET =Brüt ücret - Kesintiler toplamı= 840 - 238,14=601,86

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !