CİRO NEDİR? TAM CİRO BEYAZ CİRO

Ciro Işlemleri

Bono, ciro ve teslim yoluyla bir başkasına devredilebilir. Ciro, bir senet üzerindeki

hakların başka bir kişiye kayıtsız ve şartsız devredilmesi için yapılır. Ciro eden kimseye

ciranta denir. Ciro, kambiyo senetlerinin arka yüzüne yapılır.

Ciro, şu şekillerden biri ile yapılır.

1.4.1. Tam Ciro

Ciranta, senedin arka yüzüne ciro yapacağı kimsenin ad ve soyadı(Varsa Ünvanı) ile

“Ödeyiniz” kelimesini yazar ve altına imzasını atar.

Yukarıdaki örnekte alacaklı İhsan GÖRKEM, senet üzerindeki haklarını bir başkasına

devredebilir.(Senedin arka yüzüne aşağıdaki şekilde yazılıp imzalanır.)

 

                           Ayşe KAYA’ya ödeyiniz.

                                İhsan GÖRKEM

                                        imza

 

Yukarıdaki son duruma göre bononun alacaklısı Ayşe KAYA olmuştur. Çünkü İhsan

GÖRKEM alacak hakkını senedin arka yüzünü imzalayarak kendisine devretmiştir.

Aynı şekilde Ayşe KAYA’da hakkını bir başkasına da devretme yetkisine sahiptir.

 

1.4.2. Beyaz Ciro

Ciranta, senedin arka yüzüne sadece “Ödeyiniz” kelimesini yazar ve altına imzasını

atar.

Yukarıdaki örnekte alacaklı İhsan GÖRKEM, senet üzerindeki haklarını bir başkasına

devredebilir.(Senedin arka yüzüne ödeyiniz yazar imzalar.)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !