DEMİRBAŞ MUHASEBE KAYDI

DEMİRBAŞ KAYDI MUHASEBE UYGULAMASI

 

Bilançonun Aktifinde ve Maddi Duran Varlıklar içersinde yer alan demirbaş hesabıyla ilgili. Maddi Duran Varlığın Aktife alınışından satışına kadar geçen süre içersindeki muhasebe kayıtlarını uygulamalı olarak bir örnekle çözeceğiz.

 

Yapacağımız işlemler Bilançonun Aktifinde yer alan.

25. Maddi Duran Varlıklar 

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

İçersinde Amortismana tabi olan kayıtlar içindir.

 

Örnek 1.   02.03.2004 Tarihinde Şirketimiz %18 KDV hariç 2.000,00 YTL’lik Bilgisayar Almıştır.

                 02.03.2004 Tarihinde %18 KDV hariç 1.600,00 YTL Muhasebe departmanı için, Ticari Muhasebe Programı (Logo,  Yazılım) Satın Almıştır.

                 01.02.2005 Tarihinde %18 KDV hariç 22.000,00 YTL Şirketin Pazarlama Departmanında kullanılmak üzere 34 RFT 34 Plakalı kamyoneti satın almıştır.

                 01.05.2006 Tarihinde Kiracı olduğu işyerinde baya-badana, kartonpier ve dekorasyon gideri olarak 3.500,00 YTL %18 KDV hariç harcama yapılmıştır. (Not: İşyeri mülkiyeti 252 Binalar hesabında kayıtlı ve tapulu olsaydı, yapmış olduğumuz gideri bu hesap altında kayda alacaktık. Fakat kira söz konusu olduğundan yapmış olduğumuz gideri 264 Hs’ta takip etme zorunluluğmuz vardır ayrıca burada yapılan ‘gider yazılan küçük demirbaş sınırını geçmeyen’  giderleri direkt olarak ilgili 7’li Gider Hesaplarında giderleştirebiliriz.)

 

--------------------02-03-2004-------------------------------

255. Demirbaş (Bilgisayar)            2.000,00

191. İnd. KDV                                360,00

                 320. Satıcılar Hs.                        2.360,00

----------------------------------------------------------------

--------------------02-03-2004-------------------------------

265. Yazılımlar ( Logo )               1.600,00

191. İnd. KDV                               288,00

                  320. Satıcılar Hs.                      1.888,00

----------------------------------------------------------------

--------------------01-02-2005-------------------------------

254 Taşıtlar (34 RFT 34)          22.000,00

191. İnd. KDV                          3.960,00

                 320. Satıcılar Hs.                     25.960,00

----------------------------------------------------------------

--------------------01-05-2006-------------------------------

264. Özel Maliyetler            3.500,00

191. İnd. KDV                       630,00

                 320. Satıcılar Hs.             4.130,00

----------------------------------------------------------------

 

Amortisman Tablosu.

 

Açıklama

Aktife Giriş Tar.

Aktife Giriş Tut.

2004 Amort.

2005 Amort.

2006 Amort.

Birikmiş  Amort.

Net Aktif Değer

Bilgisayar

02.03.04

      2.000

      500

    500

     500

  1.500

       500

Yazılım

02.03.04

      1.600

      533

    533

     534

  1.600

          0

Taşıt

01.02.05

    22.000

   -----

  4.400

  4.400

  8.800

   13.200

Özel Mali.

01.05.06

      3.500

   -----

   -----

     700

     700

     2.800

Toplam

 

    29.100

   1.033

  5.433

  6.134

12.600

   16.500

 

                  AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU İÇİN TIKLA  

Amortisman Muhasebe Gider Kaydı.

------------------  31.12.2004 ---------------------------------------------

770 Gen.Yön.Gid. (Birikmiş Amort.Gd.)              1.033,00

        veya (730-740-760 Hangi İlgili Gider Hs’na Ait ise)

                      257. Birikmiş Amortismanlar (-)              500,00          

                      268. Birikmiş Amortismanlar (-)              533,00

------------------  31.12.2005 ---------------------------------------------

770 Gen.Yön.Gid. (Birikmiş Amort.Gd.)               5.433,00

        veya (730-740-760 Hangi İlgili Gider Hs’na Ait ise)

                      257. Birikmiş Amortismanlar (-)              4.900,00

                      268. Birikmiş Amortismanlar (-)                 533,00

------------------  31.12.2006 ---------------------------------------------

770 Gen.Yön.Gid. (Birikmiş Amort.Gd.)               6.134,00

        veya (730-740-760 Hangi İlgili Gider Hs’na Ait ise)

                      257. Birikmiş Amortismanlar (-)              4.900,00

                      268. Birikmiş Amortismanlar (-)              1.234,00

-----------------------------------------------------------------------------

 

Aktifteki Taşıtlar Hesabından Araç satışı.

 

26.02.2007 Tarih  İstanbul 10.Noter 210677 Yevmiyo nolu satış sözleşmesine istinaden 34 RFT 34 Plakalı araç Kdv dahil 29.000,00 YTL’ye  X şirket’esatılmıştır.

 

Satışı Gerçekleşen Aracın Yevmiye Kaydı.

 

------------------  26.02.2007 ---------------------------------------------

120. Alıcılar (X şirket)                            29.000,00

                      391.Hes KDV (%18)                              4.423,73

                      254. Taşıtlar (34RFT34)                        22.000,00 

257.Birikmiş Amortisman                        8.800,00

679.Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar                          11.376,27

       (Sabit Kıymet Satış Geliri)

----------------------------------------------------------------------------

Zarar Söz konusu ise 689 Hesabı altında alt hesap açarak takibini yapabiliriz.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !