ETA DERS NOTLARI 3

-         Ekranın sağ üst köşesinde ESKİ FATURA bilgisi bulunmaktadır. Faturayı kaydetmeden önce stok ve cari kartlar üzerinde yapılan uygulama kayıt sonrasında da yapılarak stok ve cari kartlardaki değişim öğrenciye gösterilir. Program faturayı kaydetmekle birlikte, stok ve cari dosyalarına bilgileri direkt entegre ederek işlemiştir. Son aşama olarak faturayı terk etmeden SHİFT + F8 tuşlarına basarak FİŞ LİSTESİ ile faturaya ait yevmiye maddesi bulunacaktır. Fatura tarihi fiş tarihi bölümüne yazılır ve F5 ile ARAMA işlemi başlatılır. Program yevmiye maddesini ekrana getirecektir. Yevmiye maddesi incelenerek işlem sonuçlandırılır.

 

Bilgisayar 2 Sf  176’da bulunan örneği yapabilmek için öncelikle M.DELTA kodlu ve DELTA TEKSTİL A.Ş. unvanında yeni bir müşteri cari kartı açınız. Cari karta ait tüm bilgileri eksiksiz doldurun. Özellikle muhasebe kodunu yazmayı unutmayın. Bu aşamada yine SHİFT+F8 fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

 

YENİ FATURA bölümünden YURT İÇİ SATIŞ FATURASI fatura tipini seçin. DELTA  A.Ş.’ye 90 gün vadeli (*90) 1 adet buzdolabı satışı (Fiyat *3) yapın. Kayıt öncesi ve sonrasında gerekli kontrolleri yapın.

 

18. Adım : Kasa modülünde tahsil ve tediye işlemlerinin yapılması

 

CTRL+F10 fonksiyonu ile CKASA (Cari Kasa) program modülü seçilir. Ekrana gelen pencereden YENİ KASA TAHSİL HAREKETİ bölümü seçilir. Bilgisayar 2 Sf. 166’da bulunan örneği inceleyin. Bu adımları izleyerek müşteriden (M.DELTA) kesilen satış faturasına mahsuben İstanbul kasa tahsilat işlemi yapın. Karşı hesap bilgilerini F6 LİSTE fonksiyonu ile doldurun.

 

Kayıt işlemi yapıldığında entegrasyon şemasında açıklandığı gibi program kullanıcının onayı ile müşteri cari kart ve hareketlerine, muhasebe hesap planı ve yevmiye defterine ilgili tahsil işlemini aktaracaktır. Son olarak kasa modülünde kasa kart ve hareketlerine de tutarlar yazılacaktır. Öğrenci kayıt etmeden önce hesapların son durumunu incelemeli, kayıt sonrasında da değişimleri kontrol etmelidir. Bu aşamada F8 ile SHİFT+F8 fonksiyonlarını kullanabilir.

 

20. Adım : Çek/senet İşlemleri

 

Çek/senet işlemlerinde öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta hareketlerin kaydedilmesi sonrasında programın çek veya senet kartlarını otomatik oluşturmasıdır. Dolayısıyla çek/senet kartı girişi yapmaya gerek yoktur. Bununla birlikte firma çek/senet işlemleri ile müşteri çek/senet işlemlerine ait menü seçenekleri ayrı bölümlerde bulunmaktadır.

 

CTRL+F10 harita fonksiyonu ile modüle ait detaylar ve alt menü seçenekleri anlatılır. Daha sonra şekilde görüldüğü gibi MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ YENİ BORDRO bölümü seçilir.

Ekrana Bilgisayar 2 Sf. 251 Şekil 2.197’deki müşteri çek girişi penceresi gelir.

İşlemler öncesinde çek/senet entegrasyon tanımlarının yapılması gereklidir. CTRL + F10 fonksiyonunu kullanarak MENU’den entegrasyon  tanımlarının bulunduğu GENEL İRTİBATLAR bölümüne ulaşın. 4. sayfada (Bkz. Bilgisayar 2 Sf. 314 Şekil 2.308) çek/senet ile ilgili muhasebe hesap kodları tanımlanır.  ÇEK HESABI sahasına 101 01, İADE ÇEK HESABI sahasına ise 101 03 yazın ve kaydedin.

 

Banka entegrasyonu ile ilgili tanımları da Bilgisayar 2 Sf. 315’deki adımları ve Şekil 2.309-310’u inceleyerek yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşterimiz Delta Bilgisayardan  borcuna karşılık 3 adet şahıs/firma çeki (Başak Ertan), 2 adet müşteri/alacak çeki (Kadriye Aydın) alınmıştır. Bilgisayar 2 Sf. 252’deki adımları ve Şekil 2.198 ve 2.199’u detayları izleyerek girişleri (tarihler 2004 olacak) yapınız. Kayıt edildiğinde portföy numaraları program tarafından otomatik verilecektir. Benzer bilgileri alt satıra kopyalamak için * (YILDIZ) ‘ın kullanıldığını, tutar sahasında ara tuşuna basıldığında ekrana programın 000  yazdığını hatırlayın. Girilen çeklerin ortalama vadesini hesaplayın. Kayıt işlemi sonrasında program çek bilgilerini kullanıcı onayı ile cari ve muhasebe modüllerine işleyecektir. Çek/senet  işlemleri sonrasında kartların otomatik oluştuğunu kontrol edin. (Bkz.Bilgisayar 2 Sf. 249)

 

20. Adım : İşlemler sonrasında stok, cari ve kasa kartlarının incelenmesi

 

Fatura girişleri,  kasa tahsil/tediye ve çek/senet işlemleri yapıldıktan sonra öğrenci ilk olarak eski stok kartlarına giderek değişimleri gözlemlemelidir. Program stok kartının bakiye bilgileri başlığı ile 3.sayfada bulunan alış/satış ve fiyat bölümlerini otomatik oluşturmaktadır. Stok kartı üzerinde F5 HAREKET LİSTESİ tuşuna basılırsa mala ait dönem içindeki giriş/çıkış hareketleri tarih sırasına göre ekrana listelenir.

 

Stok kontrollerinden sonra eski cari kartlar incelenir. Öğrenci cari kartın 1.sayfasında alt bölümde bulunan özet bilgilere bakarak cari hesabın durumunu anlatabilmelidir. Örnek vermek gerekirse öğrenci; “Delta ticaretin geçen seneden devreden borcu 7 Milyardır, dönem içinde 2 Milyar fatura kesilerek borçlandırılmış. Karşılığında 500 Milyon nakit ve 1 Milyar tutarında çek verdiği anlaşılıyor. Son olarak bakiye borcu 7.5 Milyardır. Ancak 1 Milyarlık çek riski gözardı edilmemelidir. Vadesinde çekler tahsil edildiğinde çek riski düşecektir.“ şeklinde cari kartı okuma becerisini kazanmalıdır.

 

Son olarak İstanbul ve İzmir şube kasa kartlarını ekrana çağırarak devir, tahsilat, tediye ve son kasa bakiyesine ait değerleri ve buna bağlı hareketleri incelemelidir.

 

21. Adım : Raporlar

 

Bilgisayar 2 kitabında stok, cari, fatura, muhasebe, çek/senet ve kasa modüllerine ait rapor, analiz ve dökümler CTRL+F10 harita fonksiyonu yardımıyla bulunarak incelenmelidir.

 

Raporlama sırasında ekrana dökülecek bilgilerin başlıkları ve genişlikleri F3 SAHA BOYLARI yarmıyla düzenlenir. Rapor almadan önce CTRL ile birlikte Q tuşuna birlikte basılırsa ekrana gelecek döküm üzerinde bazı değişiklikler veya ialveler yapılabilir.

 

Raporlar incelenirken listeleme aralıklarının girildiği 1.ve 2.değerler verilerek döküm alınmalı,  parametrelere E/H vb. değerler vererek farklı içerik ve kriterelere uygun dökümler alınabilmelidir. Stok ve cari kartlarda verilen özel kodlar raporlarda nasıl kullanılacağı gösterilmelidir.

 

 

22.Adım : Uygulamalar 

 

Program modüleri üzerinde kart, hareket ve raporlama işlemleri tamamlandıktan sonra aşağıdaki işlemler Bilgisayar 2 kitabında belirtilen adımlara uygun olacak şekilde denenmelidir.

-         Kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi ve yetkilendirme (Sf 152-154)

-         Yazıcı tanımları (Sf 156)

-         Döviz tanımları ve kur girişleri (Sf 155)

-         Stok fiyat değişikliği (Sf 162)

-         KDV ayarlama ve saha değiştirme (Sf 163)

-         Stok/Cari kart açılış devir değerleri değiştirme (Stok veya Cari modül içerisinde Servis/Devir İşlemleri/Açılış Devri seçeneği ile yapılır.)

-         Program modüllerine ait tüm parametrelerin incelenmesi (Örnek: Kasa Sf 173)

-         Fatura KDV oranlarının değiştirilmesi (Sf 187)

-         Demirbaş İşlemleri (Sf 193-195-200-201

-         Stok (Sf  210) ve cari (Sf 241) etiket dökümü hazırlama

-         İmalat işlemleri ve uygulamaları (Sf 218-223)

-         Muhasebeye ait hata mesajlarının incelenmesi (Sf 319-322)

-         Yeni yıla geçiş/devir işlemleri (Sf 322)

-         Muhasebe fiş/yevmiye numaralama (Sf 325)

-         Muhasebede fiş giriş kontrolleri (Sf 327)

-         Muhasebede silinen fişlerin geri alınması  (Sf 328)

 

23.Adım : Değerlendirme Çalışmaları

 

Bilgisayar 2 Sf. 329-330’da şirket açma, stok, cari, fatura, muhasebe vb. işlemleri içeren monografiyi programda uygulayın. Sonuçları kontrol edin.

 

24.Adım : Bilgilerin transfer edilmesi

 

Programda raporlama seçeneklerinde F5 EXCEL fonksiyonu ile döküm ve analizleri Excel programına transfer edin. Transfer edilen bilgileri kullanarak tablolarınızı biçimlendirin. Tablo değerleri ile grafikler oluşturun.

 

 

25.Adım : Muhasebe ve Ticari Monografilerin Uygulanması

 

MUHASEBE UYGULAMA SORULARI   1

 

Aşağıdaki sorulara ilişkin yevmiye maddelerini oluşturunuz.

 

            01 Ocak  tarihinde kurulan XYZ Ltd. Şti’nin faaliyet konusu  kırtasiye malzemeleri alım-satımıdır. Yeni bir şirket açınız. Muhasebe ve Kur Takibi modüllerini işaretleyiniz. Müşteri, satıcı ve bankaya ait alt  hesapları oluşturunuz. Dönem başı bilançosu aşağıdadır,

 

AKTİF                                                  PASİF

Kasa                     10.000.000.000        Satıcılar            8.000.000.000

Bankalar                 5.000.000.000        Sermaye          25.000.000.000

Alınan Çekler         3.000.000.000

Ticari Mallar        15.000.000.000

 

1.     XYZ Ltd. Şti.’nin dönem başı bilançosunu açılış fişine giriniz. 

 

2.     (A) satıcısından  2 Milyar + KDV (%18) toplam tutarında kredili mal satın alınmıştır.

 

3.     Satıcı (A) ya 1 Milyar müşteri çeki ciro edilmiştir.

 

4.     Müşteri (MZ) ye 750 Milyon + KDV toplam tutarında vadeli mal satışı yapılmıştır.

 

5.     Müşteri (MZ) borcuna karşılık bankaya 500 Milyon TL havale göndermiştir.

 

6.     Satıcı (A) dan 3 Milyar + KDV toplam tutarında kredili mal satın alınmıştır.

 

7.     Satıcı (A)ya 1 Milyar ödeme yapılmıştır.

 

8.     Müşteri (MZ) ye  2 500 Milyon + KDV toplam tutarında vadeli mal satışı yapılmıştır.

 

9.     Müşteri (MZ) borcuna karşılık 2 Milyar tutarında çek vermiştir.

 

10.  Müşteri (MZ) den 500 Milyon tutarında borç seneti alınmıştır.

 

11.  Müşteriden alınan senet satıcı (A) ya ciro edilmiştir.

 

12.  Bankaya 3 Milyar nakit para yatırılmıştır.

 

13.  Tüm yevmiye kayıtlarını kontrol ediniz.

 

14.  Mizan raporu alınız. Buna göre;

·      Kasa durumu nedir ?

·      Satıcıya olan son B/A durumu nedir ?

·      Hazır değerlerin toplam tutarı nedir ?

·      Alacakların borçları karşılama oranı nedir ?

·      Dönem içi mal girişleri ne kadardır ?

·      Yurtiçi satışların değeri nedir ?

MUHASEBE UYGULAMA SORULARI  2

 

1.     Programın şifresi, kullanıcıların bilgileri silme riskine karşı ana şifreye sahip olan kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Böylelikle kullanıcıların iptal etme yetkisi kaldırılmış olur.

a)    Yanlış      b) Doğru

 

2.     “Şirket kodu, unvanı, adresi ve özel kodları yazılır. Şirket bünyesinde kullanılacak modüller ve çalışılacak yıl belirlenir. Kayıt ile işlem sonuçlandırılır.” İfadesindeki tanım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde  verilmiştir. ?

a)    Devir

b)    Yeni Şirket Açma

c)    Fiş Listesi Dökümü

d)    Hesap Planı yaratma

 

3.     I.  Default hale getirme

II.    Programı çalıştırma

III.  Şifre Girişi

IV.  Yeni Şirket Açma

Kullanıcı  programı İLK KEZ   çalıştıracaktır. Buna göre yukarıdaki işlemleri mantıklı olacak şekilde sıralayınız?

a)    I, IV, II, III

b)    I, II, III, IV

c)    II, III, IV, I

d)    III, II, IV, I

 

4.     Program şirket açma işlemi sırasında kullanıcının seçimini (7A-7B) dikkate alarak tek düzen hesap planını otomatik oluşturmaktadır.

a)    Yanlış      b) Doğru

 

5.     Fatura modülünden yapılan bir  giriş kayıt edilmesi ile birlikte ilgili diğer program modüllere entegre ediliyor. Fatura entegrasyonu ile İLGİLİ OLMAYAN modül aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir.?

a)    Cari

b)    Bordro

c)    Stok

d)    Muhasebe

 

     Aşağıdaki işlemleri sırasıyla ve örneğe bağlı kalarak yapınız.

 

6.     Yeni bir şirket oluşturun. Şirketin kodu öğrenci numaranızın son 4 karakteri olmalıdır. Şirket unvanı ve  adres bilgilerini mantıklı olacak şekilde doldurun. Bu şirkette kullanılacak program modülleri  MUHASEBE ve KUR TAKİBİ’dir. Çalışılan yıl 2004 ve muhasebe gider kayıt yöntemi 7B’dir.

 

7.     Açılan şirketi default şirket haline getiriniz. Ana menüye geri dönerek üzerinde çalışılan şirketin en son açtığınız şirket olup olmadığını kontrol ediniz.

 

8.     Kur takibi program modülünü çalıştırın. Aşağıdaki kur tanım ve girişlerini yapınız.

n     USD  :         1.700.000.-

n     EUR  :         1.800.000.-

9.     Muhasebe modülünü çalıştırarak aşağıdaki hesapları açınız.

 

           Hesap Kodu                 Hesap İsmi

     100 001                  İstanbul Kasa

     100 002                  İzmir Kasa

     102 001                  City Bank Gayrettepe 34-1 C/H

     102 002                  Chk Bank Karaköy 23/A C/H

     120 01                    Toptancı Müşteriler

     120 01 001             Kastel Gıda A.Ş.

     120 01 002             Fast Gıda Tic.Ltd.Şti.

     120 02                    Perakendeci Müşteriler

     120 02 001             Ayşe Eryılmaz

     120 02 002            

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !