GİDER PUSULASI

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları

mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir.

Satıcıya imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise satıcıda kalır.

 

Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden

alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır.

 

SATICI                                                                         ALICI

-Ticari belge veremez.                                          -Ticari belge verir.

-Gider pusulasını düzenleyemez, ancak imzalar. -Gider pusulasını düzenler.

-Belgenin aslını alır.                                             -Belgenin kopyasını alır.

-Satış bedelini alır.                                                -Satış bedelini öder.

 

Örnek 1:

26 Nisan 2006 yılında Canbay Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı

Melek Deniz’e 40 YTL ile temizletiyor. Defter tutmayan Melek Deniz fatura veremez.

 Şirket A seri ve 14 sıra numaralı gider pusulasını düzenleyerek Melek Deniz’e net

36 YTL ödeyerek belgenin aslını vermiştir.

 

Ödenecek Brüt Tutar… = (Malın miktarı*Birim Fiyatı veya hizmetin

bedeli olarak ifade edilir.) = 40 YTL

Kesilecek gelir vergisi …= Brüt Tutar*10/100

(40*10)/100 = 4YTL

Ödenecek net tutar …… = (Brüt Tutar- Gelir Vergisi) 40-4= 36 YTL olur.

 

 Örnek 2: Bir ev hanımı evde yaptığı kuru çiçekleri tuhafiye işletmesine

200YTL’ ye satmıştır. Kesilecek gelir vergisini hesaplayalım. Satılan mal

olduğu için gelir vergisi oranı % 5 olacaktır.

Kesilecek gelir vergisi = (200 YTL X 5)/100 = 10 YTL vergi dairesine,

Net Ödenen = 200 YTL – 10 YTL= 190 YTL temizlikçi bayana ödenecektir.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !