HATALI MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Muhasebede Hata
 
Muhasebede kullanılan tüm defter ve belgelerde yapılan muhasebe kayıtlarının, düzenlenen raporların veya diğer işlemlerin;
 işletmenin gerçeklerine uymaması,
 işletmenin doğrularını yansıtmaması,
 muhasebe kural, ilke ve standartları ile
 muhasebe uygulama sistemini düzenleyen diğer mevzuata (kanun, tebliğ, sirküler vb.) aykırı olması durumunda:
 
a)Kasıt unsuru var ise HİLE söz konusudur: Kaçakçılık ve Usulsüzlük...
b)Kasıt unsuru yok ise HATA söz konusudur: Düzeltme yapılır.
 
VUK 217. Madde:
 “Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilirler”
 “Diğer defter ve belgelerdeki hatalar; yanlışın üzeri, yanlış okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yanlışa yakın bir yere veya olması gereken yere yazılarak düzeltilmiş olur”
 “Defter ve belgelerdeki bir kaydı kazıyarak, çizerek veya silerek düzeltmek ve okunmaz hale getirmek yasaktır”
 
Yevmiye Defterinde Karşılaşılabilecek Hata Türleri
Kayıt ya)apmayarak yapılan Hata (Eksik Kayıt Hatası)
b)Kayıt yaparak yapılan Hatalar
-------------------- 
100 KASA 100
                
                       600 YİS       100
                        391 HES KDV 18
------------------------------
 
burada rakam hatası yapılmış... kasa hesabına 118 YTL yazılması gerekirken
100 YTL yazılmış, 18 YTL noksan...
-----------------------------
  100 KASA 18
54 md. Düzeltme kaydı
-------------------------------------------------
100-KASA HS. 100
              600-YİS HS. 100
--------------------------------------------
bURADA KDV UNUTULMUŞTUR
----------------------------------------------
100-KASA HS. 18
             391-HS.KDV HS. 18
54 mad.düzeltme kaydı
---------------------------------------------
254-BAĞLI ORTAKLIK HS. 100
             100-KASA HS.              100
-------------------------------------------
YUKARIDAKİ HESAPTA 242 YERİNE YANLIŞLIKLA
254 KULLANILMIŞ DÜZELTME KAYDI
------------------------------------------------------
242-İŞTİRAKLER HS. 100
                 254-BAĞLI ORTAKLIKLAR HS. 100
-----------------------------------------------------
102-BANKALAR HS.  200
                 KASA HS.         200
--------------------------------------------------
YUKARIDAKİ HESAPTA BANKADAN KASAYA PARA ÇEKİLMİŞ
VE YANLIŞLIKLA TERS KAYIT YAPILMIŞTIR. DÜZELTME KAYDI.
----------------------------------------------------
100-KASA HS    200
                 102-BANKA HS  200
91mad iptal kaydı.
-------------------------------------------------
100-KASA HS.  200
                 102-BANKA HS. 200
iptal edilen 91 mad de doğru kaydı.
--------------------------------------------------
 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !