HESAP KAVRAMI

Hesaplar Hesap Kavramı

    Bilançoyu oluşturan her bir unsurda (varlık,sermaye ve borçlar da)dönem içindeki artış ve azalışları gösteren çizelgeye hesap denir.

 Hesapların Sol tarafı borç ,sağ tarafı alacak olacaktır.

Hesaplar tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiştir .Bilanço ve gelir tablosu hesapları ayrı ayrı düşünülecektir.

Bilanço hesaplarında hangi hesaba giriş varsa borç kaydı, hangi hesapta çıkış varsa o hesaba alacak kaydı yapılır.

    Gelir tablosu açısından ise ilk kayıtta bütün gider hesaplarına borç, gelir hesaplarına alacak yazılır.

Örnek: İşletmenin bankadaki hesabına faiz geliri gelmiştir.

 

Bankaà Giriş àBorç                                                           

Faiz geliri à Alacaklı                                                 

 -----------/---------- 

Banka

Faiz Gelirleri               

----------/-----------

 

Hesaplara İlişkin Kavramlar

1-Borç ve alacak tarafı ; Sol taraf borç sağ taraf alacak

2-Hesabı borçlandırmak,alacaklandırmak ; Sol tarafa kayıt borçlandırılır,sağ tarafa kayıt alacalandırılır.

3-Hesap açmak ;Bir işlemde hesabın  borç yada alacak tarafına ilk defa yazılmasıdır.

4-Hesap kalanı ; Borç ve alacak tarafları arasındaki farktır .Borç tarafı fazla ise borç kalanı alacak tarafı fazla ise alacak kalanı verir.

5-Hesabın kapalı olması borç ve alacak tutarlarının eşit olmasıdır.

6-Aktif hesaplar ;Varlıkları oluşturan ve borç kalanı veren hesaplardır.

7-Pasif hesaplar ; Pasifte yer alan alacak kalanı veren kaynak niteliği taşıyan hesaplardır.

Hesap İşleyişleri:

 

Örnek:A işletmesi 100.YTL ‘lik malı peşin almıştır.

Mal hesabı à Alış (giriş) Borç (+) artış

Kasa hesabı àÇıkış (ödeme) Alacak (-) Azalış

 

 

Bilanço hesaplarını işleyişinde :

1-Varlıklardaki artış için varlık hesapları borçlandırılır. Azalış için alacalandırılır.

2-Sermaye ve borçlardaki artış için sermaye ve borçlara ait hesaplar alacalandırılır. Azalış için borçlandırılır.         

NOT: Pratikte muhasebenin temel kuralı olarak işlem yaparken hangi hesaba giriş varsa borç ,hangi hesaptan çıkış varsa alacak yazılır.

 

 

günlük işlemler için gelir ve gider hesapları diye adlandırılan sonuç hesapları kullanılır. Dönem sonunda bütün gelir ve giderler dönem kar ve ya zararı hesabına devredilerek kapatılır. Bunun sonucunda işletmenin faaliyet sonucu olacak kar veya zarar ortaya çıkar. Bütün gelirlerin öz sermayeyi arttırıcı giderlerin ise öz sermayeyi azaltıcı etkisi vardır.

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !