HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI

Hesapların Sınıflandırılması

  Bilançodaki sınıflandırmanın yanında hesapların işleyişi kayıtların temel olup olmamasına göre ve mali nitelikteki işlemleri etkilerine göre gruplara ayrılır.

1-     Düzenleyici Hesaplar : Asli hesapları etkileyerek gerçek değerlerini almalarını sağlayan hesaplarıdır. İlgili hesapların altında eksi kalem olarak gösterilir.

2-     Asli Hesaplar: Varlıkları kaynakları,gelir ve giderleri direkt olarak  belirten hesaplardır.

Örnek: Tek düzen hesap planındaki bütün ana hesaplar ,kasa  hs ,mal hs. gibi...

3-    Geçici Hesaplar: Tamamlanamayan işlemler ve ya belirli bir süre kullanılan hesaplardır.

Örnek: Nedeni bilinmeyen giderlerin izlendiği diğer olağan dışı gider ve zarar hesabı gibi.

4-     Nazım Hesaplar: Hem aktif  hem pasif karakterli hesap olup işletmenin ana faaliyet konusunda artış veya azalış getirmeyen işlemlerin izlediği hesaplardır.

Örnek: Kasa noksanı ,kanunen gider kabul edilmeyen hesap ,nazım hesaplar olarak ,izlenir.

  Hesaplar kapsamına göre

1-Ana hesaplar

2-Yardımcı hesaplar olarak ikiye ayrılır.

 

HESAP PLANI

       Bir işletmede kullanılacak hesapların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda sistemli ve gruplaşmış olarak yer aldığı listeye hesap planı denir.

 

Tek düzen hesap planına göre hesaplar 9 ana gruba ayrılırlar:

1-Dönen varlıklar

2-Duran varlıklar

3-Kısa vadeli yabancı kaynaklar (kısa vadeli borçlar)

4-Uzun vadeli yabancı kaynaklar (uzun vadeli borçlar)

5-Öz kaynaklar

6-Gelir tablosu hesapları ( gelir ve gider hesabı)

7-Maliyet hesapları (Üretim işletmelerinde)

8-Serbest

9-Nazım hesaplar

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !