İHRACAT MUHASEBE İŞLEMLERİ

YURDIŞINA YAPILAN İHRACAT SATIŞLARININ MUHASEBE KAYDI OLARAK  3 GRUBA AYIRABİLİRİZ. (İMALATÇI FİRMALARDA)

1-DOĞRUDAN YAPILAN İHRACAT

2-ARACI İHRACATÇI KANALIYLA (KDV.Tahsil Edilerek) YAPILAN İHRACAT

3-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER (KDV.K. 3065/11-1-c)

İhracat faturasının düzenlendiği tarihteki TC.Merkez Bankasının Döviz Alış Kuru üzerinden kayıt yapılır.

Gelen İhracat Bedellerinin tercihe göre kayıt anında kur farkı hesaplanır ve kaydedilir veya dönem sonlarında (Geçici Vergi dönemleri) bakiyeler üzerinden değerleme yapılarak kur farkı hesaplanır ve kaydedilir. (V.U.K.md.280 göre)

1- DOĞRUDAN (DİREKT) İHRACAT MUHASEBE KAYDINA ÖRNEK :

---------------------------------------------

120 20 …. YURTDIŞI ALICILAR                      100,00       

   601 10 DOĞRUDAN YAPILAN İHRACAT                 100,00

Açıklama : …..$ x kur = …….. YTL. Yapılan ihracat

---------------------------------------------

102 20 …. BANKALAR (Döviz Hs.)                   110,00

   120 20 ….YURTDIŞI ALICILAR                    110,00

Açıklama : …..$ x kur = …….. YTL. Gelen İhracat Bedeli


---------------------------------------------

 120 20 …. YURTDIŞI ALICILAR          10,00

   601 40 …. DOĞRUDAN YAPILAN İHRACAT
       KURFARKLARI                      10,00

Açıklama : …..$ x kur = …….. YTL. Gelen İhracat Bedeli Kur Farkı

---------------------------------------------
2- ARACI İHRACATÇI KANALIYLA (KDV.Tahsil Edilerek) YAPILAN İHRACAT MUHASEBE KAYDINA ÖRNEK :


---------------------------------------------/
120 10 …. ARACI İHRACATÇI FİRMA         118,00      

   601 20 …. ARACI İHRACATÇI
                                KANALIYLA YAPILAN
                                İHRACAT                        118,00   

Açıklama : …..$ x kur = …….. YTL. Yapılan ihracat

---------------------------------------------/
102 10 …. BANKALAR            110,00      
   
                120 10 …. ARACI İHRACATÇI FİRMA                  110,00   


Açıklama : …..$ x kur = …….. YTL. Gelen İhracat Bedeli


---------------------------------------------/
120 10 …. ARACI İHRACATÇI FİRMA           11,80      
   
   601 40 …. ARACI İHRACATÇI
                                KANALIYLA YAPILAN
                                İHRACAT KUR FARKLARI             10,00
   
   391 10 …. HESAPLANAN KDV.                 1,80

Açıklama : …..$ x kur = …….. YTL. Gelen İhracat Bedeli Kur Farkı
(kur farkı faturası kesilir)

---------------------------------------------

102 10 …. BANKALAR                 19,80
   
   120 10 …. ARACI İHRACATÇI FİRMA           19,80

      
Açıklama : … No’lu Faturaların KDV. Tahsili

---------------------------------------------

3- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİ (KDV.K’nu. 3065/11-1-c)
    MUHASEBE KAYDINA ÖRNEK :

---------------------------------------------
120 10 …. İHRACATÇI FİRMA            100,00
192 10 …. TECİL EDİLEBİLİR KDV.           18,00

   601 30 …. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER
                                (KDV.K. 3065/11-1-c)            100,00
   
   391 10 …. HESAPLANAN KDV              18,00

Açıklama : …..$ x kur  = ……. YTL. Yapılan ihracat

---------------------------------------------
102 10 …. BANKALAR               110,00

   120 10 …. İHRACATÇI FİRMA            110,00

Açıklama : …..$ x kur = …….. YTL. Gelen İhracat Bedeli

---------------------------------------------
120 10 …. İHRACATÇI FİRMA              10,00

192 10 …. TECİL EDİLEBİLİR KDV.             1,80

   601 40 …. İHRACATÇI FİRMA KUR FARKLARI         10,00

   391 10 …. HESAPLANAN KDV                 1,80

Açıklama : .....$ Gelen İhracat Bedeli Kur farkı (Kur farkı faturası Kesilir)
---------------------------------------------
191 10 …. İNDİRİLECEK KDV.               1,80

   120 20 …. ARACI İHRACATÇI FİRMA            1,80


Açıklama : … KDV.K.’nu 3065/11-1-c md.gereğince kesilen kur farkı fatura KDV.’si

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !