İTHALAT MUHASEBE İŞLEMLERİ

PEŞİN ÖDEME
İthalatçı firma malı almadan önce bedelini peşin olarak ödediyse kaydını bu şekilde yaparsın.

Genellikle döviz tevdiat hesabı kullanılarak yapılır.Ekstresinden faydalanman gerekir.
------------------- / ---------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması ....Referans Nolu İthalat
                         102 Bankalar
                         102 01 X BAnkası
                         102 01 USD & EURO Hs.
Peşin İthalat Bedelinin Kaydı
-------------------/-----------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat

                     102 Bankalar
                     102 01 X BAnkası
                     102 01 USD & EURO Hs.
İthalat MAsraflarının Kaydı
------------------/-------------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
                    100 Veya 320 Hs.
Nakliyat Sigortası
----------------/------------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
               102 Bankalar
               102 01 X BAnkası
               102 01 USD & EURO Hs
Banka MAsraflarının Kaydı
------------------/----------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
                         100 , 320 veya 102 Hs
Sigorta Bedeli, Navlun İthal Harcı,KKDF
----------------/------------------
Firman Ardiye ücreti gümrük vergisi fonlar diğer ithalat bedelleri için gümrük idaresine bi çek vermişse şu kaydı yapacaksın...
---------------/--------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
191 İndirilecek KDV
                    103 verilen Çekler ve Öd.Em.
---------------/------------------------
103 verilen Çekler ve öd.em
                      102 Benkalar
Bloke çek gümrük idaresince bankadan tahsil edildiğinde bu uygulamaya pek rastlanmaz ama olsun.
---------------/---------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
191 İndirilecek KDV
                          320, 102 100 Hs.
gümrükçü Masraflarıın KAydı
----------------/----------------
150 Hs
veya
153 Hs.
      159 hs.
Fiili ihracat gerçekleştiğinde
-----------------/-----------------------

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !