KAR ZARAR DAĞITIMI

Ödenmiş Sermaye  : 10000000
1.Tertip Yedek Akçe Ayırma Sınırı % 5 : 2000000
Geçmiş Dönemde   yrılan Yedek Akçe :2000000

1.Tertip Temettü : Ödenmiş Sermayenin % 5i : 500000

2.Tertip Yedek Akçe
----------------------
Bilanço Karı             : 5000000
KKEG                      : 1250000+
Vergiden Muaf Gelir  : 750000 -
Mali Kar                   : 5500000
Kurumlar Vergisi       : 1100000
Bilanço Karı -(Kurumlar Vergisi+1.Temettü)=3400000
2.Tertip Yedek Akçe : 3400000/11 = 309090
2.Tertip Temettü : 3400000-309090=3090910
 
Buna göre :

1.Tertip Yedek Akçe sınıra ulaştığı için ayrılmayacak.
1.Temettü Tutarı  :500000
2.Tertip Yedek Akçe : 3090910
2.Temettü Tutarı      :   309090


Muhasebe Kayıtları
----------------------
691 Dönem Karı Vergi Ve Yasal Yükümlülükleri  1.100.000.
        Kurumlar Vergisi
                  370 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükleri Kar. 1.100.000.
-----------------------------
690 Dönem Kar Ve Zararı                      5000000
                     691 Dönem Karı Vergi Ve Yasal Yükümlülükleri     1.100.000.
                     692 Dönem Net Kar/Zararı                                     3.900.000.
------------------------------
692 Dönem kar/Zararı                              3900000

                      570 Geçmiş Yıllar Karları                                 3.900.000.
--------------------------------
570 Geçmiş Yıllar Karları                                        3900000
                                 
                                       331 Ortaklara Borçlar                      3.590.910.
                                       1.Temettü             500.000
                                       2.Temettü           3.090.910

                                        540 Yasal Yedekler                           309.090.
                                          540.02. 2Tertip Y.Akçe
---------------------------------------------------------

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !