MALİYETİ OLUŞTURAN ÖĞELER

BİR MAMÜLÜN MALİYETİNİ OLUŞTURAN ÖĞELER

 


 Primer (Asıl) Maliyet

Direkt İlk Madde ve Malzeme

Direkt İşçilik

 


Genel İmalat Maliyeti                             Sabit Maliyet

                                                                        Değişken Maliyet

 

Direk İlk Madde ve Malzeme: İşletmenin üretimde kullanacağı işçilik uygulanmamış, işlenmemiş maldır.

Direk İşçilik: Hammeddeyi işleyen, hammadde ile işçiliği birleştirerek mamül eden emektir. Direkt işçilik deyince akla ustabaşı vb. gelmemelidir. Bu grubu makine başında emek harcayan kişilerin emeği girer. Ustabaşının işi gözlem ve denetim olduğundan bu yönetime girer ve Genel İmalat Maliyetinde izlenir.

Genel İmalat Maliyeti: Direkt İlk Madde ve Malzeme ve Direkt İşçilik dışında kalan tüm giderlerdir.

İkiye ayrılır…

                a-) Sabit Maliyet: Üretim maliyetlerinden etkilenmeyen yani üretim hacmi ile artıp azalmayan maliyettir. (Örneğin kira gideri)

                b-) Kısmi Maliyet: Üretim hacmiyle birlikte azalıp artan maliyettir. (Örneğin kullanılan hammadde, elektrik giderleri)

 

Tam Maliyet Sistemi:Direkt İlk Madde Malz. + Direkt İşçilik + Genel İmalat Maliyeti (SABİT+DEĞİŞKEN)

Kısmi Maliyet Sistemi:  İki grupta inceliyoruz…

- Değişken Maliyet Sistemi:

Direkt İlk Madde Malz. + Direkt İşçilik + Genel İmalat Maliyeti ( DEĞİŞKEN )

- Direkt Maliyet Sistemi (Primer):

Direkt İlk Madde Malz. + Direkt İşçilik

 

Örneğin…   X üretim işletmesine ilişkin bilgiler Aralık ayı itibari ile aşağıdaki gibidir;

Üretimde kullanılan ilk mad. malz. =                 850,

Direkt işçilik                                         =             100,

Gen. İm. Mal. ( Sabit )                         =             300,

Gen. İm. Mal. ( Değişken ) =            100,

 

a-) Yukarıdaki bilgilere göre TAM MALİYET SİSTEMİ’ni kullanan bir işletmede mamülün maliyeti ne kadardır?

 

Üretimde kullanılan ilk mad. malz. =                 850,

Direkt işçilik                                         =             100,

Gen. İm. Mal. ( Sabit )                         =             300,

Gen. İm. Mal. ( Değişken ) =        +  100,

                                                                           1,350,

 

b-) Yukarıdaki bilgilere göre DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİ’ni kullanan bir işletmede mamülün maliyeti ne kadardır?

 

Üretimde kullanılan ilk mad. malz. =                 850,

Direkt işçilik                                         =             100,

Gen. İm. Mal. ( Değişken ) =        +  100,

                                                                           1,050,

 

Not: Değişken maliyet sistemini kullanan bir işletmede SABİT GENEL İMALAT MALİYETİ cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilir.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !