MÜSTAHSİL MAKBUZU

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları

ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye

imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır.

 

Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır.

 

SATICI (Üretici Çiftçi)                                 ALICI (Defter Tutan Çiftçi)

- Ticari belge veremez.                               - Ticari belge verebilir.

- Müstahsil makbuzunu imzalar.                 - Müstahsil makbuzunu düzenler.

- Belgenin aslını alır.                                   - Belgenin kopyasını alır.

- Satış bedelini alır.                                     - Satış bedelini öder.

 

Vergi Usul Kanununa göre müstahsil makbuzu ile defter tutmayan çiftçilerden

 Yapılan alış işlemi belgelenerek ticari defterlere kaydedilir.

 

Müstahsil Makbuzunda Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma)

Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Madde

94’e göre gelir vergisi kesilerek kalan satıcıya ödenir. Vergi oranları şöyledir:

Hayvansal ürünler için %2,                 zirai ürünler için %4,

Çiftçi borsaya kayıtlı ise % 1               çiftçi borsaya kayıtlı değil ise%2

 

Örnek 1: Borsaya kayıtlı olmayan bir çiftçi zirai ürün işletmesine 4.000

YTL’lik buğday satmıştır. Kesilecek gelir vergisini hesaplayalım. Çiftçiden,

borsaya kayıtlı olmadığı ve malının da zirai ürün olmasından dolayı % 4 gelir

vergisi kesilecektir.

Kesilecek gelir vergisi brüt satış bedeli vergi oranı ile çarpılarak hesaplanır.

Kesilecek gelir vergisi = (4.000 YTL X 4)/100 = 160 YTL

Yukarıdaki % 4 ile çarpma işlemi hesap makinesinde aşağıdaki gibi yazılarak da

hesaplanabilir;

4.000 YTL x 0,04 = 160 YTL

Net ödenecek tutar, brüt satış tutarından hesaplanan vergi çıkarılarak bulunur.

Net Ödenen = 4.000 YTL – 160 YTL= 3.840 YTL

Çiftçiye 3.840 YTL o gün ödenirken kesilen 160 YTL vergi bir sonraki ay muhtasar

beyanname ile vergi dairesine şirketçe ödenecektir.

 

Örnek 2:

2 Haziran 2006 günü Filiz Tarım Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi defter tutmayan

çiftçi Süleyman Can’dan (borsaya kayıtlı olmayan) 4 ton buğdayı tonu 500YTL’den peşin

satın alıyor. Şirket müstahsil makbuzunu düzenleyerek çiftçiye net 1.920YTL ödemede

bulunuyor. Süleyman Can’a 22804 numaralı müstahsil makbuzunun aslı veriliyor.

Şirketin düzenlediği B seri ve 22804 sıra numaralı müstahsil makbuzunu düzenleyiniz.

 

Ödenecek Brüt Tutar… (Malın miktarı X Birim Fiyatı veya hizmetin bedeli olarak

ifade edilir.)

= 4 ton buğday X 500YTL= 2.000YTL olur.

Kesilecek gelir vergisi … Brüt Tutar X 4/100

2.000 X 4/100 = 20 YTL

Ödenecek net tutar (Brüt Tutar- Gelir Vergisi) 2.000 - 20=1.920 YTL olur.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !