ÖRNEK GELİR TABLOSU

ETNA İşIetmesİnin 31.12.2006

Tarihli GELİR TABLOSU        

 

BRÜT SATIŞLAR                                                              8.650.000

   YURT İÇI SATIŞLAR                                      8.310.000

   DİĞER GELİRLER                                            340.000

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                                                        205.000  

   SATIŞTAN İADELER                                           85.000       

   SATIŞ İSKONTOLARI .                                      120.000

NET SATIŞLAR                                                                8.445.000  

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                                                7.040.000  

   SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ             7.040.000

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI                                     1.405.000

FAALİYET GİDERLERİ (-)                                                        743.000

   ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ      236,000   

   PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 360.000   

   GENEL YONETİM GİDERLERİ                           147.000

FAALİYET KARI VEYA ZARARI                                              662.000

OLAĞAN GELİR VE KARLAR                                                  48.000

   FAİZ GELİRLERİ                                                 48.000       

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)                                        11,000

   KOMİSYON GİDERLERİ                                        6.000       

   DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR                5.000       

FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                                                     52.000

   KISA VADELİ BORLANMA GİDERLERİ                52.000       

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                                                 647.000

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                                          10.000   

   DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR             10.000       

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)                                 17.000   

   DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR      17.000  

DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                                 640.000

DÖNEMKÂRI VERGİ VE DİĞ.YASALYÜK.KARŞILIĞI(-)      280.000

DONEM NET KARI                                                             360.000

 Dikkat edilirse, işletmenin brüt satış karı net satışlardan satılan malın maliyetinin düşülmesi ile bulunmuştur. Net Satışlar, toplam satış hasılatından varsa satış iade ve iskontolarının düşülmesiyle hesaplanmıştır. Satılan malın maliyeti ise dönembaşı mal stoklarının değerine, alışlardan varsa alış iade ve iskontolarının çıkarılmasıyla bulunan .net alışların değerinin ilavesi ile bulunan satışa hazır malın maliyetirıden dönem sonu mal stoklarının değerinin çıkarılmasıyla bulunmuştur. Brüt mal satıs karından faaliyet giderleri çıkarılarak faa­liyet karı hesaplanmıştır. İşletmenin olağan gelirlerinin ilavesi, olağan giderlerinin düşülmesi ile olağan kar veya zarar bulunmuştur. İşlet­menin esas faliyeti dışındaki gelir ve giderlerinin olağan karına ilave edilmesi ve düşülmesi ile vergiden öncek! kar (dönem karı) bulun­muş olur. İşletmenin tabi olduğu vergi oranına göre hesaplanan ver­ginln bu tutardan düşülmesi ile de vergiden sonraki net kara (Dö­nem Net Karına) ulaşılmış olur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !