SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ KAYITLARI

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

GİDER KAYITLARININ UYGULANMASI

Örnek: Avukat Ahmet ASLANPINAR 15.08.2006 tarihinde işe başlamıştır. Faaliyete

ilişkin bilgiler şöyledir.

1) 31.08.2006 tarihinde Eylül ayı iş yeri kirası 500 YTL ödenmiştir.

2) 01.09.2006 tarihinde Demirel Kırtasiyeden 1236 numaralı fatura ile 120 YTL’lik

kırtasiye malzemesi alınmıştır. (%18 KDV hariç )

3) 18.09.2006 tarihinde, 6897 numaralı fatura ile TELEKOM’a KDV dâhil 17.700

YTL telefon parası ödenmiştir.

4) 20.09.2006 tarihinde büroda kullanılmak üzere PAK TEMİZLİK’ten 126 numaralı

fatura ile 95 YTL’lik temizlik malzemesi satın alınmıştır. (%18 KDV hariç)

5) 25.09.2006 tarihinde büroda kullanılmak üzere çay-kahve seti KEYFİM

ZÜCCACİYE’den 206 numaralı fatura ile 200 YTL’ye satın alınmıştır.(%18 KDV

hariç)

6) 26.09.2006 tarihinde Hukuk dergisi yıllık abone ücreti olan 150 YTL 159 numaralı

fatura ile ödenmiştir. (% 18 KDV hariç)

7) 30.09.2006 tarihinde personele brüt ücret 400 YTL’ye göre ücret bordrosu yapılmış

ve hesaplanan net ücret personele ödenmiştir. SSK işveren primi 78 YTL’dir, iş yeri

tehlike sınıfı 1’dir.

İŞLEMLERİN YAPILMASI

1. İş yeri kirası gelir vergisi stopajı ve fon payı kesilir. Ancak kazanç defterine bürüt

olarak 500 YTL “Giderin Tutarı” sütununa yazılır. “Giderlerin Çeşitleri “ sütununa

Kira gideri yazılır.

2. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa Demirel Kırtasiye yazılır, alınan kırtasiye

malzemesinin KDV hesaplaması şöyledir. 120*0,18=21,06. “Giderin tutarı

sütununa 120 YTL yazılır. “İndirilecek KDV” sütununa 21,06 YTL yazılır.

3. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa TELEKOM yazılır, KDV hesaplaması dâhil olduğu

için şöyle yapılır KDV Hariç Fiyat(Mal Bedeli) =17.700/(1+0.18)=15.00 YTL mal

bedeli olarak “Giderin tutarı” sütununa yazılır. 17.700–15.00=2,7 YTL “İndirilecek

KDV” sütununa yazılır.

4. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa PAK TEMİZLİK yazılır. “Giderin Tutarı” sütununa

95 YTL yazılır. KDV hesaplaması 95*0,18=17,1 YTL’dir. “İndirilecek KDV”

sütununa 17,1 YTL yazılır.

5. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa KEYFİM ZÜCCACİYE yazılır. “Giderin Tutarı

sütununa 200 YTL yazılır. KDV hesaplaması 200*0,18=36 YTL’dir. “İndirilecek

KDV” sütununa 36 YTL yazılır.

6. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa Mesleki Dergi yazılır. “Giderin Tutarı” sütununa

150 YTL yazılır. KDV hesaplaması 150*0,18=27 YTL’dir. “İndirilecek KDV”

sütununa 27 YTL yazılır.

7. İki kayıtta yapılır, “Personel Ücreti” bir kayıtta, “SSK İşveren Payı” bir kayıtta

işlenir. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa personel ücreti yazılır, “Giderin Tutarı

sütununa 400 YTL yazılır. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa SSK işveren payı yazılır,

“Giderin tutarı” sütununa 78 YTL yazılır.

Not: Kayıt tarihi ve belge tarihi aynıdır.

Gider sayfası sonunda toplamlar alınır.

 

SERBEST MESLEK KAZAN DEFTERİ

Gelir Kayıtları Uygulaması

Örnek: Avukat Ahmet ASLANPINAR 15.08.2006 tarihinde işe başlamıştır. Faaliyete

ilişkin bilgiler şöyledir.

1. 02.09.2006 tarihinde 00001 numaralı serbest meslek makbuzu düzenlenerek,

müvekkili Bayan Ayşe NARLI’dan 250 YTL tahsil edilmiştir. ( %18 KDV hariç )

2. 11.09.2006 tarihinde 00002 numaralı serbest meslek makbuzu karşılığında

müvekkil Bay Ahmet KAZANIR’dan 325 YTL tahsil edilmiştir ( %18 KDV hariç )

3. 13.09.2006 tarihinde 00003 numaralı serbest meslek makbuzu karşılığında

müvekkil Bayan Rukiye BAYRAM’dan 1.250 YTL tahsil edilmiştir ( %18 KDV dâhil )

4. 15.09.2006 tarihinde 00004 numaralı serbest meslek makbuzu karşılığında,

müvekkili Bay

Aslan HAKYEMEZ’ den ( %18 KDV dâhil ) 580 YTL tahsil edilmiştir.

İŞLEMLERİN YAPILMASI

1. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 02.09.2006 olarak ilgili sütunlara

yazılır. Sebest meslek makbuz numarası 00001 yazılır. “Ücretin Kimden Alındığı” sütununa

Ayşe Narlı yazılır, “Gelirin Tutarı “ sütununa 250YTL yazılır. KDV hariç hesaplaması (

250*0,18=45 YTL) olarak yapılır ve “ Hesaplanan KDV” sütununa 45 YTL yazılır.

2. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 11.09.2006 olarak ilgili sütunlara

yazılır.

Sebest meslek makbuz numarası 00002 yazılır. “Ücretin kimden alındığı” sütununa

Ahmet Kazanır yazılır, “Gelirin Tutarı “ sütununa 325YTL yazılır. KDV hariç hesaplaması

( 325*0,18=58,5 YTL ) olarak yapılır ve “ Hesaplanan KDV” sütununa 58,5YTL

yazılır.

3. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 13.09.2006 olarak ilgili sütunlara

yazılır.

Sebest meslek makbuz numarası 00003 yazılır. “Ücretin kimden alındığı” sütununa

Rukiye Bayram yazılır, “Gelirin Tutarı “ sütununa YTL yazılır.

KDV dâhil hesaplaması( 1.250/1,18=1.059 YTL ) olarak yapılır ve

“ Hesaplanan KDV” sütununa (1.250–1.059=191YTL ) yazılır.

4. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 15.09.2006 olarak ilgili sütunlara

yazılır. Serbest meslek makbuz numarası 00004 yazılır. “Ücretin kimden alındığı” sütununa

Aslan Hakyemez yazılır, “Gelirin Tutarı “ KDV dâhil hesaplaması ( 580/(1+0,18)=684,4

YTL “Gelirin Tutarı” sütununa 475,6 YTL yazılır, (580–475,6= 104,4) olarak yapılır ve “

hesaplanan KDV sütununa 104,4 YTL yazılır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !