TEHLİKE KOLLARINA GÖRE İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI PRİM ORAN

Tespit edilecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası priminin tamamı işverenler

tarafından verilir. Bu primin nispeti % 1,5'ten az, % 7'den fazla olamaz.

Tehlike derecesi Tehlike Sınıfı Prim oranı

1 1,5

2 2

3 2,5

A

(ALT)

4 3

5 3,5

6 4

7 4,5

N

(NORMAL)

8 5

9 5,5

10 6

11 6,5

Ü

(ÜST)

12 7

Tablo 4.2: Tehlike kollarına göre iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranları

İş kazaları ve meslek hastalıkları primi bulmak için gerekli olan formül

(Tehlike sınıfı /2)+ 1

 

Örneğin, tehlike sınıfı 3 olan bir iş yerinin iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı

kaçtır?

(Tehlike sınıfı /2)+ 1 = (3/2) +1 = 1,5 + 1 = 2,5’dir.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !