TİCARİ VE HUSUSİ ARAÇ ALIMLARI MUHASEBE KAYITLARI

TİCARİ VE HUSUSİ ARAÇ ALIMLARI MUHASEBE KAYITLARI

 

ÖRNEK 1

Beyaz Eşya  işi ile iştigal eden  X firması Ticari faaliyetinde kullanacağı

bir kamyonet ‘i  15.03.2007 tarihinde 25.000 YTL. + KDV bedelle

satın almış ve işletmenin aktifine 15.03.2007 tarihi itibariyle kaydetmiştir.

Muhasebe kaydı ve Amortisman ayırma aşamalarını açıklayın,

 

CEVAP 1

Öncelikle Faydalı Ömür oranı belirlenmelidir.

(faydalı ömür 5 yıl, oran ise %20  olduğu varsayılmıştır.)

 

2007 yılı için ayıracağı amortisman 25.000 * %20 = 5.000  YTL’

2008 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL

2009 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL

2010 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL

2011 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL

 

 MUHASEBE KAYITLARI

------------------------15/03/2007--------------------

254 Taşıtlara                            25.000

191.İnd.KDV                              4.500

                329 Diğ.Tic.Borçlar             29.500

 

Açıklama : Ticari Araç Alımı

 

------------------------31/12/2007------------------

770 G.Yönetim Gid.              5.000

                           257 Birk. Amortismanlar       5.000,-

Açıklama : 2007 Yıllı Ticari Araç Amortismanı

------------------/--/------------------------------

 Not: ÖTV Aracın maliyetinin bir unsurudur.

 ÖRNEK 2

Beyaz Eşya  işi ile iştigal eden X firması HUSUSİ   olarak kullanacağı bir adet

İKİNCİ EL Otomobil ‘i  15.07.2007 tarihinde 20.000 YTL. + KDV bedelle satın almıştır.

Muhasebe kaydı ve Amortisman ayırma aşamalarını gösteriniz.

CEVAP 2

Tespiti gereken Hususlar

1-) Öncelikle Faydalı Ömür oranı belirlenmeli ve Hususi Otomobil olduğu için içinde

 Kıst Amortismana Tabi olduğu bilinmelidir. 

(Faydalı ömür 5 yıl, oran ise %20  olduğu varsayılmıştır. )

2007 yılında kıst dönem amortisman uygulamamız gerekir.

15.07.2007 alış tarihi olduğundan 7. ay tam ay sayılır ve 6 aylık amortisman ayrılır.

2-) Hususi otomobil oldugu için KDV maliyete dahil edilir.

( http://www.hukuki.net/kanun/3065.15.text.asp -

3065 sayılı KDV Kanunun 30 uncu maddesinin b bendi için tıklayınız... )

3-) Hususi otomobil olduğu için %1 K.D.V hesaplanır.

 

Amortisman ayırma;

20.200.Ytl x % 20 = 4.040 /12 ay = 336,67 * 6 ay (kıst) = 2.020.Ytl -2007 yılında ayrılacak.

 

2008 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL

2009 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL

2010 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL

2011 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =

20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL + 2.020 (ilk yıl ayrılmayan tutar) = 6.060 YTL

 

 MUHASEBE KAYITLARI

 ---------------------15/07/2007----------------

254 Taşıtlara                                         20.200

                  329 Diğ.Tic.Borçlar              20.200

Açıklama : Hususi  Araç Alımı

 --------------------31/12/2007-----------------

770 G.Yönetim Gid.                                             2.020

257 Birk. Amortismanlar                                    2.020,-

Açıklama : 2007 Yıllı H. Araç Amortismanı

-------------------------/---/-----------------------

 V.U.K 320. md. gereği ( http://www.hukuki.net/kanun/213.14.text.asp#link325 -

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !