ÜRETİM İŞLETMESİ MONOGRAFİ

ÜRETİM İŞLETMESİ  MONOGRAFİ

 

İşletme 3 000 ytl  nakit sermaye ile faaliyete başlamıştır.

---------01/12/2006------------

100- KASA HS.   3 000

                      500- SERMAYE HS. 3 000

İşletme için bankadan 5 000 ytl kredi alınmıştır.

--------02/12/2006-------------

102-BANKALAR HS. 5 000

                      300- BANKA KREDİLERİ HS.5 000

 

 İşletmede kullanılmak üzere  kdv hariç %18 den  1500 ytl  makine,1 200 ytl demirbaş

Çek karşılığı satın alınmıştır.

--------03/12/2006-------------

253-TESİS MAK. CİZH. HS.1 500

255- DEMİRBAŞ HS.            1 200

191- İND. KDV HS.                  486

                   103-VER ÇEK –ÖD. EMİRLERİ HS.  3186

verdiğimiz çek bankadan tahsil edilmiştir.

-------03/12/2006---------

103-VER.ÇEK ÖDM.EMİR. HS. 3186

              102-BANKALAR HS.         3 186

--------------------------------------

500 Kg A hammaddesi kilosu 0,80 ytlden  kdv hariç % 18 satıcı  K.A’dan kredili alındı.

---------04/12/2006----------

150-İLK. MAD.MLZ. HS.   400

A hammaddesi(500kgx0,80)

191-İND. KDV. HS.              72

                        320-SATICILAR HS. 472

                                K.A                                                                                                                

İşletmeye üretimde kullanılmak üzere 60 ytl tutarında yardımcı malzeme, 50 ytl tutarında

İşletme malzemesi  kredili satın alınmıştır. Kdv hariç % 18.

-----------05/12/2006--------

150- İLK MAD. MALZ. HS.  110

      Yard. Malz. 60

      İşlt. Malz.    50

191- İND. KDV HS.               19,80

                          320- SATICILAR HS. 129,80

                                   K.A

Üretimde kullanmak üzere  200 kg A hammaddesi kilosu 0,90 ytl’den  satıcı K.A’dan kredili satın alındı. Kdv hariç % 18.

-----------10/12/2006-----------

150-İLK. MAD.MLZ. HS. 180

       A hammaddesi (200 kgx0,90)

191-İND. KDV.HS.              32,40

                  320- SATICILAR HS.  212,40

                           K.A

İşletme üretmiş olduğu Z mamullerinden alıcı G.S ‘ye kredili kdv hariç %18’den satmıştır.

----------15/12/2006------------

120- ALICILAR HS.  708

                       600- YURT İÇİ SAT. HS.  600

                                Z Mamulü

                       391-HS. KDV. HS.            108

Kasadan 200 ytl nakit bankadaki hesaba yatırıldı.

-----------16/12/2006---------

102- BANKALAR HS. 200

                    100- KASA HS. 200

 

       

 

Alıcı G.S aldığın Z mamullerinden kdv hariç 300 ytl’lik  kısmını bozuk olduğundan iade etmiştir.

---------17/12/2006---------

610-SATIŞ İADELERİ HS. 300

391- HS.KDV HS.                  54

                   120-ALICILAR HS.   354

                           G.S

Senet karşılığı (kdv hariç % 18)  500ytl tutarında Z mamulü satılmıştır.

-------20/12/2006---------

121-ALACAK SNT. HS. 590

                     600-YURT İÇİ. SAT. HS. 500

                     391- HS. KDV. HS.             90

Üretim bölümünde çalışan işçilere 100ytl, yadımcı işçilik 137 ytl, pazarlama bölümünde çalışanlara 34 ytl işçilik gideri tahakkuk ettirilmiştir.

-------31/12/2006-------

720-D.İ.G. HS. 100

730-G.Ü.G.HS.137

760-P.S.D.G.HS.34

                335- PERS. BORÇ. HS.  144,80

                360- ÖD.VER. FON. HS. 62,20

                361- ÖD.SOS. GÜVKES. 64

Yönetim bölümünde çalışan memurlara 20 ytl ücret tahakkuk ettirilmiştir.

--------31/12/2006-------

770- G.Y.G.HS.  20

                 335- PERS. BORÇ. HS.  12,90

                360- ÖD.VER. FON. HS. 4,10

                361- ÖD.SOS. GÜVKES. 3

Dışarıdan sağlanan fayda hizmetlerin muhasebe kaydı.(elektrik,su, telefon) peşin ödendi.

730- G.Ü.G. HS.  65

760- P.S.D.G.HS. 35

770- G.Y.G.   HS.25

191- İND. KDV.HS.22,50

                  100-KASA HS. 147,50

İşletmenin yardımcı üretim ve yönetim bölümü için kira ödemesi yapılmıştır.

--------31/12/2006--------

730-G.Ü.G.HS.40

770-G.Y.G. HS.60

                    360- ÖD VERGİ VE FON HS. 20

                    100- KASA HS.                        80

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !